Information / Nyheter

Välkommen till Enduroklubben i Alingsås - Alingsås MCK

(Söker du motocrossklubben i Alingsås, MC Alingsås kan du klicka på länken för att komma till dem ->MC Alingsås)


Licenser och försäkringar

Varje utövare ha licens samt försäkring för att köra på banan.

Du måste både vara medlem i vår klubb SAMT lösa en klubblicens via SVEMOför att köra på AMCK:s endurobana!!

Det är inte tillåtet att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens. Det viktiga är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens/försäkring, samt var och när skadan inträffade. Det är inte heller tillåtet att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation


1. Bli medlem i en klubb, förslagsvis AMCK.


2. Du får en profil på Svemo TA som vi registrerar åt dig. Gå sedan in på:

tam.svemo.se


3. Logga in med ditt ID.


4. Välj licenser, skall du inte tävla så välj klubblicens, kostar 500 kr


Läs mer om licenser här:

http://old.svemo.se/sv/Forforare/Licens/


Miljöpolicy


Alingsås MCK miljöpolicy


Alingsås MCK skall verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom ständigt förbättringsarbetetillseatt verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.


Bas för Miljöpolicy

Det ständiga förbättringsarbetet skall stimuleras och påskyndas genom att öka samtligamedlemarskunskap om den yttre miljön.


Öppenhet och insamlande av erfarenhet skall prägla vårt miljöarbete.

Resultatet skall kommuniceras till alla våra medlemmar och vara lättillgängligt för intressenter och allmänheten.


Vår verksamhet skall följaSvemo:smiljöpolicy och i klubbstyrelsen beslutande åtagande.

Miljöpolicyn skall utgöra grund för miljömål i vårt ständiga förbättringsarbete.


Fastställd vid årsmöte den 15 november 2005

Styrelsen AMCK